Phoenix

Phoenix is de 29ste school van INOS. Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie. Binnen Phoenix gaan leergemeenschappen zich in specifieke onderwijsthema’s specialiseren. Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen en revitaliseren.

Werken als leerkracht voor Phoenix betekent dat je:

  • een professional bent die zijn kwaliteiten kent;
  • een vernieuwende kracht durft te zijn;
  • durft te zeggen wat je vindt over wat je tegenkomt;
  • op scholen komt die je nog niet kent, de ruimte krijgt om te ontdekken waar jouw kracht ligt en welke scholen daar dan goed bij passen;
  • tijd krijgt om je verder te professionaliseren en te ontwikkelen;
  • energie op kan doen uit nieuwe ervaringen met anderen.

4 teams

Als je werkt bij Phoenix werk je binnen 1 of 2 organisatorische eenheden van scholen (groepen van 2 / 3 scholen). Je maakt daarnaast deel uit van een team, onder leiding van een eigen directeur.

De medewerkers van Phoenix zijn verdeeld in deelteams die elk een eigen aandachtsgebied / specialiteit hebben:

  • Het startersteam: je krijgt extra (gebundelde) ontwikkeltijd (20%) en je wordt je op langdurige vervangingen gezet om zo ervaring op te doen.
  • Het auditteam van INOS: naast je werk als invalkracht kom je op verschillende scholen om de interne audit af te nemen.
  • Het Topteam: als volledig invalleerkracht werk je op 1 of 2 organisatorische eenheden naar keuze. Je krijgt 5% extra voorbereidings- en recuperatietijd.
  • Het leerteam: je krijgt ontwikkeltijd (20%) waarin je samen met je collega’s onderzoek doet of jezelf ontwikkelt in de richting van bijvoorbeeld Digitale geletterdheid, Gedrag/ Passend Onderwijs, Onderwijskansenscholen, Jonge Kind.

Wil je meer weten of je aanmelden als invalleerkracht bij een van deze teams? Stuur je mail (met een CV) naar phoenix_info@inos.nl.