Opleiding en stage

Opleiding en Praktijkervaring liggen dicht bij elkaar. INOS kiest voor Samen opleiden: we hechten sterke waarde aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opleiding van toekomstige collega’s, samen met de opleidingen. Daarom is het opdoen van stage-ervaringen op verschillende niveau’s op alle INOS-scholen mogelijk. Maar de samenwerking gaat verder:

Keurmerk Opleidingsscholen:
In samenwerking met PABO-Avans hebben verschillende INOS-scholen het Keurmerk Opleidingsscholen in de wacht gesleept.

Stagecoaches:
Elke INOS-school heeft een opgeleide stagecoach. Deze vormt de verbinding tussen de opleidingen en de school. De stagecoach plaatst en begeleidt studenten van diverse opleidingen op de eigen school. Ook speelt de stagecoach een actieve rol bij de intervisiemomenten tijdens de stageperiode.

Mentoren:
Elke leerkracht die een stagiair begeleidt, heeft een mentoren-training gevolgd.

TopClass:
De TopClass van Avans-Hogeschool is bestemd voor PABO-studenten die willen gaan werken met leerlingen met gedragsproblemen. Dit programma is ‘on top’, dus bovenop het reguliere programma. Hiermee werken INOS en Avans samen aan de versterking van de kwaliteit van de opleiding. Studenten krijgen bovendien een kans om zich kwalitatief te onderscheiden.

Werken-5-topclass_logo

Meer info: www.topclassgedragsspecialist.nl

Lectoraat:
INOS ondersteunt het lectoraat Onderwijsinnovatie van Avans Hogeschool.

Academische Basisschool:
Enkele INOS-scholen versterken hun vaardigheden op het terrein van praktijkonderzoek en onderwijsinnovatie. Deze scholen mogen de titel Academische Basisschool gebruiken.

Behoefte aan meer informatie of nader contact? Vul het contactformulier op deze website in.