Werken bij INOS

Het is onze overtuiging dat onze professionele medewerkers voor de ontwikkeling en het leren van leerlingen het verschil maken. Daarom dagen we al onze medewerkers uit om geïnspireerd hun deskundigheid over het leren en onderwijzen van leerlingen verder uit te bouwen. Binnen de kaders van onze kernwaarden, missie en visie betrekken we medewerkers actief bij het nadenken over concrete uitwerkingen. Immers: op de werkvloer wordt echt het verschil gemaakt. INOS wil daartoe een goede werkgever zijn die actief investeert in de medewerkers en in een veilige leer- en werkomgeving, onder andere door deskundigheidsbevordering, het belonen van extra inzet, de ontwikkeling van leiderschap en het uitbouwen van leergemeenschappen.

De doelstellingen van ons personeelsbeleid zijn:

  • INOS stimuleert zelfverantwoordelijkheid van alle medewerkers. Iedere medewerker toont zich verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling.
  • Goed opgeleide, betrokken en gezonde medewerkers zorgen – direct of indirect – voor goede ondersteuning en kennisontwikkeling van onze leerlingen.
  • INOS versterkt de infrastructuur die talentontwikkeling van medewerkers mogelijk maakt.

Het opbouwen van een professionele carrière bij INOS begint vaak al als aankomend leraren stage lopen en ervaring opdoen. Na het behalen van het pabo-diploma kun je op twee manieren bij INOS aan de slag:

  • op een van onze scholen binnen een reguliere vacature
  • bij Phoenix als invalkracht binnen onze eigen scholen waar je ook een deel van je tijd gebruikt voor professionalisering en/of innovatie.

Belangrijke formulieren voor collega’s van Leswerk (invalkrachten)