Taalklas Volwassenen

“Als jouw taal niet de mijne is
en mijn taal niet de jouwe
is er geen verbintenis
en niets om op te bouwen”

Taal is de belangrijkste voorwaarde om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. De Taalklas Volwassenen is in 2015 gestart met het doel ouders de Nederlandse taal te leren terwijl hun kind naar de basisschool gaat. Tegelijkertijd informeert en verduidelijkt de TKV aan de ouders wat er op de basisschool en in de wijk speelt. Daarnaast stelt de Taalklas zich ten doel om:

  • ouders bewust te maken over het effect van hun eigen taalvaardigheid op de taalontwikkeling van hun jonge kind.
  • taalachterstand weg te nemen bij de 0-4 jarigen door gericht spel en taal aan te bieden, tijdens de lesuren, door een Pedagogische Taaloppas (PTO-er).

Het verzorgen van oppas is een essentieel onderdeel van de TKV INOS. Ouders kunnen zonder deze oppas de lessen niet volgen. De oppas doen we zoveel mogelijk in samenwerking met Kober kinderopvang, ondersteund door vrijwilligers. Er zijn 4 locaties waar de Taalklas Volwassenen wordt verzorgd: Kbs De Wisselaar, Kbs De Parel, Kbs Olympia en Kbs Weilust.

Binnen de TKV worden zes NT2-taalniveaus aangeboden:

  • Alfagroep
  • Alfa plus
  • Niveau A0-A1
  • Niveau A1-A2
  • Niveau A2-B1
  • Stex 1

Gemiddeld hebben de cursisten een jaar nodig om een volgend niveau te bereiken. Twee keer per week krijgen zij anderhalf uur taalles, aangevuld met extra lezen en/of spreken. Zodra het laatste niveau bereikt is worden de cursisten verwezen naar o.a. het Kellebeek college, Vitalis of NCB opleidingen voor verdere taalniveaus of vervolgstudies. Ook kunnen zij middels ‘een warme overdracht’ terecht bij Buurthuis Ons om werkervaring op te doen.

Heeft u interesse in de Taalklas Volwassenen? Klik op één van de locaties voor contactinformatie.