Passend onderwijs

Samen met andere schoolbesturen in onze regio zorgen wij voor een dekkend aanbod van ondersteuning voor alle leerlingen in de regio. Een deel van de ondersteuning die leerlingen nodig kunnen hebben, bieden wij zelf. Voor andere specialismen kunnen wij vertrouwen op onze samenwerking met andere schoolbesturen.

Meer informatie kunt u vinden via deze link.

Thema's-3-RSVBREDA_OOK-v2

Onze scholen weten welke vormen van ondersteuning zij zelf kunnen bieden en voor welke ondersteuning zij een beroep moeten doen op expertise van buiten de school. Dat overzicht heet het schoolondersteuningsprofiel wat per school is terug te vinden op de website ‘Scholen op de kaart’.

Elke INOS-school heeft een specialist in huis die leerkrachten helpt in de begeleiding van leerlingen met bijzondere ondersteuningsvragen. Dit wordt de Intern Begeleider (IB-er) genoemd. De IB-ers van INOS vormen met elkaar een actief lerend netwerk om ontwikkelingen te delen en zich te blijven scholen.

Ook in de organisatie van de klas en de school wordt flink geïnvesteerd. De ondersteuning van leerlingen gaat beter als alle betrokkenen één taal spreken en denken vanuit dezelfde kaders. Daarom maken alle INOS-scholen gebruik van de werkwijze ‘De 1-zorgroute’, ‘Een stap verder met 1-zorgroute’ of ‘Het Onderwijscontinuüm’. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de school van uw kind of vraag er over bij een kennismakingsgesprek.