Kwaliteit

De INOS-scholen hebben een zelfde werkwijze die in een continu proces zicht houdt op de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Dit INOS-KwaliteitsKader bestaat uit een aantal instrumenten die steeds vanuit een ander perspectief zicht geeft op de ontwikkelingen.

  • Elke school heeft haar doelstellingen vastgelegd in een eigen koerssplan.
  • Twee maal per jaar rapporteren alle scholen over de voortgang aan het College van Bestuur.
  • Alle INOS-scholen werken met de KwaliteitWijzer: een werkwijze van systematische observaties in de klas.
  • Twee maal per schooljaar vindt analyse van de onderwijsopbrengsten / toetsresultaten plaats.
  • Elke twee jaar wordt een Tevredenheidsonderzoek onder ouders en medewerkers gehouden, leerlingen worden jaarlijks bevraagd.
  • De Inspectie van het Onderwijs bezoekt onze scholen minimaal eens per vier jaar. Zie: www.onderwijsinspectie.nl.
  • Ten slotte geeft het Management-Informatie Systeem zicht op de dagelijkse bedrijfsvoering.