Hoogbegaafdheid

Eureka! Kenniscentrum meer- en hoogbegaafdheid INOS

Eureka! is het ontmoetings- en expertisecentrum waar leerlingen, leraren en ouders van de scholen van INOS begeleiding, hulp, informatie en ondersteuning kunnen krijgen op het terrein van meer- en hoogbegaafdheid.

Eureka! streeft naar passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Eureka! ondersteunt bij het signaleren van hoogbegaafde leerlingen en biedt verrijkingsklassen aan waarmee deze leerlingen in contact kunnen komen met ontwikkelingsgelijken.

Daarnaast beschikt Eureka! over een online kenniscentrum voor scholen en ouders, waar voorlichting wordt gegeven over een verscheidenheid aan aspecten van hoogbegaafdheid op school en thuis (http://eureka.inos.nl).

Ook biedt Eureka! de basisscholen van INOS middels Eureka!Mobiel en Kleuterbegeleiding ondersteuning en begeleiding bij het vormgeven van passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Ten slotte zetten alle medewerkers van Eureka! zich in om ervoor te zorgen dat er allerlei verbindingen tot stand komen. Verbindingen tussen de scholen om kennis en ervaringen rondom de thema’s meer- en hoogbegaafdheid te delen. Verbindingen tussen hoogbegaafde leerlingen, zodat ze meer en vaker uitgedaagd en gemotiveerd worden om te leren hun eigen talenten te ontwikkelen.

Eureka!