Nieuwe verkeersroute door de wijk van Ons sbo

In de wijk waar Ons sbo  en de Petrus en Paulusschool staan is een nieuwe verkeersroute gemaakt. Bij de introductie waren de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar)  volop aanwezig om toezicht te houden. Sommige kinderen vonden de hoeveelheid BOA’s wel indrukwekkend. Gaande de week zijn er nieuwe borden geplaatst en bestaande vervangen. Dit allemaal om de doorstroom en overzichtelijkheid in de wijk te vergroten. Het sterke van deze aanpassingen is dat het in samenspraak is gegaan met de buurtbewoners. We zijn er nog lang niet, want parkeren in de wijk blijft onze aandacht vragen. Om veilig door het verkeer te gaan hebben alle groepen een praktische verkeersles gehad. Remmen, mono fietsen, oversteken. Het is allemaal aanbod gekomen.

Brabants verkeerslabel

Het is donderdagochtend 14 februari de hal van Ons sbo zit vol met kinderen. In afwachting van de wethouder van Bereikbaarheid de heer Boaz Adank. Hij komt namelijk het BVL-label uitreiken. BVL staat voor Brabantsverkeerslabel. Dit geeft aan dat de school zich extra inspant om verkeerslessen goed te geven en zo de kinderen goed voor te bereiden op toekomstige deelname aan het verkeer. Naast de wethouder was er ook een vertegenwoordiging van de regionale werkgroep BVL aanwezig.

Om het feest compleet te maken voeren leerlingen uit groep 7 een dansje op en zingen de kinderen samen het lied: alles is verkeer! En omdat het verkeer om aandacht vraagt krijgen alle kinderen een hartje, het is tenslotte ook Valentijnsdag.