Lid van de GMR: bijdragen aan goed onderwijs

De GMR-voorzitter: “Samen met 13 ouders en personeelsleden bijdragen aan de randvoorwaarden voor goed onderwijs vind ik heel inspirerend”.

 

“Met het Koersplan voor de komende 4 jaar vers op de MR, GMR en de bestuurstafels is medezeggenschap juist nu belangrijk. Ik hoop bij de GMR- verkiezingen van veel verschillende scholen gemotiveerde kandidaten te zien. Ook van jouw school. De uitvoering van de schoolplannen en de bovenschoolse ondersteuning verdienen je aandacht. Uiteindelijk gaat het om het positieve effect op de kwaliteit van het onderwijs dat je geeft. Of de kwaliteit van het onderwijs wat je kind geniet hetgeen waar het om draait. Kom bij de GMR! Wist je dat je als medewerker gecompenseerd wordt in uren? Ontdek wat de GMR nog meer te bieden heeft. Klik hier:  www.inos.nl

 

Aernoud Jongepier, Voorzitter GMR