Verbinding met

INOS maakt deel uit van verschillende organisaties:

  • RSV Breda is het samenwerkingsorgaan Passend Onderwijs in de regio. Klik hier voor meer informatie.

          

  • BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die na de doordecentralisatie de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda.
  • Het B.O.B. behartigt in de ruimste zin van het woord de collectieve en desgevraagd individuele belangen van haar leden met als doel: kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen in de gemeente Breda.