Publieke verantwoording

Op deze pagina leggen wij verantwoording af over de bereikte resultaten. We laten zien hoe het gaat met de realisatie van de ambities uit het strategisch beleidsplan.  U treft de jaarverslagen aan, aangevuld met extra achtergrondinformatie over onder andere onderwijsopbrengsten, beleidsontwikkelingen en financiën. Omdat INOS blijft groeien en ontwikkelen, staan wij open voor reacties. Die kunt u richten aan info@inos.nl.

Jaarverslagen en onderzoeken

In de jaarverslagen van de afgelopen jaren vindt u een beschrijving van de ontwikkelingen van INOS. We laten u zo graag zien hoe we werken aan de realisatie van onze ambities.

Vensters Primair Onderwijs: Scholen op de Kaart

Naast het jaarverslag, leggen alle basisscholen in Nederland publiek verantwoording af via de website www.scholenopdekaart.nl. Op deze website is gedetailleerde informatie te vinden over de school, de onderwijskwaliteit, het leerrendement, het lerarenteam en de financiën. Klik op de afbeelding om de website ‘Scholen op de Kaart’ te openen.

icoon-schoolvenster-po-groot

Ondanks de zorgvuldige samenstelling en controle van de informatie op deze pagina, blijven fouten mogelijk. Aan de informatie en documenten op deze pagina zijn geen rechten te ontlenen.