Moreel kompas

Als katholieke organisatie met een maatschappelijke opdracht beseffen we hoe belangrijk het is om waarden betekenisvol te maken. Alleen zo wordt ieder van ons deelgenoot van de gezamenlijke opdracht. Strategisch beleid is geen solo-uitvoering van het bestuur, het is de samenzang van ons allemaal. De waarden van INOS (Verbindend, Verantwoordelijk, Authentiek) zijn de waarden die wij als professionals in essentie uitdragen of zouden moeten uitdragen. Het gaat ook om persoonlijk leiderschap, het beste van jezelf geven en samen verder bouwen aan een organisatie waar je bij wil horen.

Wij hebben op de volgende wijzen concrete invulling gegeven aan de vertaling van deze waarden.

Kernboodschap

INOS geeft je ontwikkeling kleur

Wij zien elkaar volledig vanuit eigen kleur, eigen geluid
Hebben aandacht voor een andere waarheid
Staan open voor nieuwe ervaringen, nieuwsgierig naar wat kan
We zoeken contact omdat we willen groeien

Kinderen ontdekken en leren binnen en buiten de school
We versterken de kracht die er is, de samenhang tussen ’t kleine en ‘t grote
Het beste wat je kunt worden is jezelf, ieder talent is even waardevol
Natuurlijke verwondering opent deuren naar volwaardig zelfstandig zijn

Onze scholen zijn spil in de wijk, schakel in opvoeding en ontwikkeling
We zoeken samenspel met behoeften en verwachtingen van onze omgeving
Maar blijven dicht bij onszelf, eigenzinnig, zelfbewust en uitgesproken
We nemen verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, met respect voor het totaal

Ruimte creëren voor jezelf en de ander loslaten in vertrouwen
Je eigen inzicht volgen, maar wel in relatie tot gezamenlijke doelen
Grenzen en toonaarden verkennen, totdat het is afgestemd, totdat ’t klopt
Omdat je nooit stopt met leren, omdat je samen ’t beste presteert

Daarom blijven we in verbinding, verantwoordelijk en authentiek

Code Goed Bestuur INOS

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarom hebben de leden van de PO-Raad de Code Goed Bestuur ontwikkeld en vastgesteld. Dit document beschrijft wat de leden van de PO-Raad verstaan onder goed bestuur. INOS, als lid van de PO-Raad, onderschrijft en gebruikt de Code Goed Bestuur als leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie.

Gedragscode Waaier_kaft

Naast een beschrijving van de werkwijze van de organisatie, doet de Code Goed Bestuur een sterk moreel beroep op de leiding van de organisatie. Deze aspecten zijn expliciet vastgelegd een gedragscode voor het College van Bestuur, Raad van Toezicht en directeuren met als titel ‘Zo zijn onze manieren’.

INOS heeft een regeling voor de melding van vermoedens van een misstand, ook wel klokkenluidersregeling genoemd. Deze regeling beschrijft de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van onbehoorlijk handelen door leden van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht of directeuren.

Identiteitsbeleid en gedragscode

VoorkaftBoekjeIdentiteit

De wijze waarop INOS invulling geeft aan de katholieke identiteit van de scholen staat beschreven in de publicatie Tijdloze Waarden in Eigentijds Onderwijs.