Medewerkers

Binnen INOS zijn ruim 1.200 professionals actief om het leerproces van bijna 10.000 leerlingen mogelijk te maken. De meeste van deze collega’s werken op de scholen. In de klas of daar direct omheen zoals conciërges, directeuren en specialisten op verschillende terreinen van de leerlingenzorg voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om tot het beste leerresultaat te komen.

Op het bestuursbureau van INOS werkt een team ter ondersteuning van het bestuur en de INOS-scholen. Naast de twee bestuursleden bestaat dit team uit ongeveer 16 personen.

Binnen dit team zijn de volgende specialisaties aanwezig:

 • College van Bestuur
 • Onderwijsontwikkeling
 • Kwaliteitszorg
 • Communicatie
 • Passend Onderwijs
 • Secretariaat
 • Financieel beleid en financiële administratie
 • Personeelsbeleid en personele administratie
 • ICT-beheer
 • Huisvesting van scholen

De stafmedewerkers en beleids-medewerkers vervullen voor INOS de volgende rollen:

 • Beleidsvoorbereiding en advisering voor het College van Bestuur. Verschillende beleidsgroepen van directeuren spelen hierin eveneens een belangrijke rol.
 • Participeren in beleidsgroepen, omwille van input uit de onderwijspraktijk en het creëren van draagvlak.
 • Adviserende en stimulerende rol naar de directeuren. De directeur is en blijft integraal verantwoordelijk voor zijn/haar beslissingen.
 • Een monitorende c.q. controlerende rol in opdracht van het College van Bestuur.