Uitslag verkiezingen 2018

De verkiezingen van GMR hebben een mooi resultaat: naast de vertrouwde gezichten zijn er 8 nieuwe leden die een bijdrage willen leveren aan goed onderwijs. De nieuwe/herkozen leden zijn:

Oudergeleding (na verkiezingen)
• Herkozen leden: Aernoud Jongepier
• Harold Bovenlander
• Jan-Willem Thoen
• Robin de Vos
• Wouter de Wit

Personeelsgeleding
• Marja de Bie,
• Amanda Halbesma
• Inge Meessen
• Sjors van Liempt

De GMR bedankt alle overige kandidaten voor hun belangstelling en hopen dat ook in de toekomst de GMR hun interesse heeft. De nieuwe leden starten op de GMR-vergadering van woensdagavond 20 juni. Op de website van INOS vind je de samenstelling van de GMR van komend schooljaar.

Bij de komst van nieuwe leden hoort ook het afscheid van de volgende huidige leden:
• Personeelsgeleding: Stefan van Boekel, Irma Brosens, Dick Jonk en Ineke Marijnissen
• Oudergeleding: Nienke Fabries, Wim Jansen, Floor Verhees, Annelies Vroegop

Alle leden van de GMR bedanken hun collega’s voor hun positieve en actieve bijdrage van de afgelopen periode en we wensen hen veel plezier en succes met hun verdere carrière!