Identiteit

Tijdloze waarden in eigentijds onderwijs

De maatschappelijke discussie over levensvragen en over kwesties van maatschappelijke eerlijkheid en concreet gedrag: wat is wel en niet acceptabel in onze samenleving, is zeer intens. INOS heeft haar visie op de katholieke identiteit van scholen weergegeven in het boekje “Tijdloze waarden in eigentijds onderwijs”. Dit document geeft enerzijds houvast in gemeenschappelijke afspraken, anderzijds nodigt uit tot gesprek en het maken van concrete keuzes op scholen.

De identiteit van INOS is gericht op het leggen van verbindingen. INOS gaat uit van een samenleving waarin sprake is van een veelvoud aan levensbeschouwingen en van verschillende persoonlijke wijzen waarop deze levensbeschouwingen gestalte krijgen. De cultuur van INOS als geheel en de pedagogische identiteit van INOS-scholen zijn gebaseerd op een eigentijdse invulling van de katholieke traditie. Leraren ondersteunen daarbij de kinderen bij het zoeken naar hun persoonlijke identiteit. Vorming van identiteit en persoonlijke ontwikkeling is in INOS-scholen van groot belang, naast het leren van cognitieve, culturele en sociale vaardigheden.

VoorkaftBoekjeIdentiteit