Kennis maken

Wij zijn een stichting voor primair onderwijs gebaseerd op een eigentijdse invulling van de katholieke traditie. Tot ons bestuur behoren 25 basisscholen, 1 school voor Speciaal BasisOnderwijs (SBO), 2 scholen voor Speciaal Onderwijs (SO en VSO), Eureka! kenniscentrum voor meer- en hoogbegaafdheid en Flexinos kenniscentrum voor ambulante begeleiding. In totaal verzorgen ongeveer 1.250 medewerkers onderwijs aan ruim 10.000 leerlingen.

Wij hebben onze maatschappelijke opdracht als volgt geformuleerd:

INOS helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en begeleidt hen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, die in een steeds veranderende wereld blijven leren, verschillen accepteren en respectvol samenleven.

Waar zijn we goed in?

INOS is altijd in ontwikkeling. Toch kunnen met trots ook zeggen dat we een aantal sterktes in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld waarvan onze omgeving zegt dat ze vanzelfsprekend bij ons passen. Met deze kernkwaliteiten als fundament zijn we in staat om onze kernopdracht in te vullen en onze visie te realiseren.

Gezond fundament voor onderwijskwaliteit

Volgens het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs hebben we over de hele linie de kwaliteit van het onderwijs op orde. Alle scholen hebben het van de onderwijsinspectie het zogenaamde basisarrangement.

Stevige structuur en efficiënte processen

In de voorbije jaren heeft INOS gewerkt aan een stevige structuur en efficiënte processen. Dat heeft ons gemaakt tot gevorderden in onze sector. Onze organisatie is gezond, de basis is op orde. Deze kwaliteit is een fundament waar we met zekerheid op kunnen bouwen qua onderwijs, bedrijfsvoering en personeel.

Ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing

Wie bij INOS werkt, weet dat er ruimte is voor ontwikkeling en vernieuwing. Ruimte betekent ook
zelfverantwoordelijkheid nemen binnen een platte organisatie met weinig hiërarchie. In alles wat we doen, willen we de menselijke maat behouden en persoonlijk leiderschap stimuleren. Dat is onder andere terug te zien in de wijze waarop financiële middelen direct naar scholen vloeien en in de manier waarop we initiatieven van scholen aanmoedigen om deel te nemen in projecten. De totstandkoming van zelfverantwoordelijke teams is een illustratie van ruimte krijgen en geven. Ruimte betekent voor ons ook dat we diversiteit welkom heten. Bij INOS willen we verscheidenheid en veelkleurigheid stimuleren binnen de grenzen van onze kernwaarden.

Samenwerken

Samenwerken beschouwen we eveneens als een typische INOS kwaliteit. Daar hebben we de afgelopen jaren met succes in geïnvesteerd. Dat geldt zowel voor de afstemming tussen de verschillende onderwijssoorten die INOS rijk is als voor de verbindingen met de samenleving. Onze scholen staan open voor verzoeken uit de omgeving, onze medewerkers staan open voor leren binnen en buiten de school en nemen deel in netwerken. Onze leergemeenschappen maken het delen van kennis tussen scholen mogelijk en bevorderen het innovatief vermogen van de INOS organisatie.

Resultaatgericht

We zijn resultaatgericht, nemen geen genoegen met ‘je best doen’ of ‘proberen’. Daarom stellen we heldere doelen en meten we voortgang. Wat kunnen we leren van data, hoe zorgen we voor opbrengst in onderwijsinnovatie? Met onze managementcyclus checken scholen of ze op de goede weg zitten en waar ze eventueel moeten bijsturen.

Ambitieus

We hebben inmiddels een reputatie opgebouwd als ambitieuze stichting. We hechten eraan om dit begrip een plaats te geven, omdat het ons streven verwoordt naar excellentie en het creëren van eigenaarschap. Bovendien hoort ambitie bij het INOS karakter en onze kwaliteiten. We hebben het vertrouwen en lef om los te laten en nieuwe wegen te verkennen. We durven echte keuzes te maken, ook al krijgen we daarmee niet altijd van de meerderheid de handen op elkaar.