‘Joseph in harmonie’-dagen op Kbs St. Joseph

Drie jaar geleden ontving Kbs St. Joseph voor de eerste keer subsidiegelden in het kader van Muziekimpuls (subsidiegelden om te investeren in meer en beter muziekonderwijs). Sindsdien is er veel veranderd. De gelden zijn ingezet om een van de groepsleerkrachten (Jacqueline Heilema) te faciliteren als muziekdocent en -coach. Daarnaast zijn er studiemomenten georganiseerd om het team bij te scholen in de digitale muziekmethode 123ZING en het lesgeven met zogenaamde boomwhackers.

 

In alle groepen wordt inmiddels met veel enthousiasme gezongen. Dat is van groot belang, want onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

 

 

Maandag 25 en dinsdag 26 februari werden de ‘Joseph in Harmonie’-dagen gehouden, als onderdeel van een vorig jaar ingezette cyclus en dankzij de subsidiegelden . De ‘Joseph in Harmonie’-dagen: twee dagen ondergedompeld worden in muziek, zélf ervaren hoe het is om te drummen of ukelele te spelen. En ook: met je klasgenoten samen een popband vormen, met gitaar, keyboard en drumstel. Genieten van een concert van het ‘Orkest Nieuwe Veste Plus’. Als kleuter zelf een echte viool of cello in handen krijgen.

 

Vorig jaar organiseerde de school ook 2 swingende DJ-dagen. De ‘Joseph in Harmonie’-dagen waren een kennismaking met diverse muziekinstrumenten en orkesten. Volgend schooljaar zal de cyclus worden afgerond met “Joseph, the Voice”-dagen. De menselijke stem staat dan centraal. Door deze cyclus komen alle leerlingen van Kbs St. Joseph gedurende hun basisschooltijd met diverse muziekdisciplines in aanraking.