Beveiligde opslag

De leerlinggegevens en de vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale) administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de betreffende INOS-school waar uw kind op zit.

“Uw” INOS-school valt, samen met de andere INOS-scholen, onder één schoolbestuur. Een beperkt aantal medewerkers van het centrale schoolbestuur hebben daarom ook toegang tot bepaalde leerlinggegevens. De toegang is beperkt tot de leerlinggegevens die zij nodig hebben voor het kunnen uitvoeren van hun taken.