Blaasmuziek is cool!

Dinsdag 9 oktober trapte wethouder Marianne de Bie (Jeugd, Onderwijs en Cultuur) de start van de cursus ‘Samen Muziek Maken’ af tijdens het eindconcert van de kinderen van Kbs de Rosmolen van hun schoolproject ‘Blaasmuziek is Cool’ in Jeugdland Ulvenhout. De cursus ‘Samen Muziek Maken’ is een samenwerking tussen Nieuwe Veste en de Federatie Bredase Verenigingen Voor Blaasmuziek (FBVVB). Het doel van dit project is kinderen op een laagdrempelige manier in hun eigen omgeving kennis laten maken met muziek en te stimuleren zelf te musiceren.

 

Muziek als stimulans van algemene ontwikkeling

 

Nieuwe Veste wil alle kinderen in Breda de kans geven om in aanraking te komen met taal, creativiteit en kunst. Wanneer je op jonge leeftijd in aanraking komt met muziek maken, stimuleert dit de creativiteitsontwikkeling van het kind en het heeft een positief effect op de motorische ontwikkeling. Ook leren kinderen omgaan met sociale situaties zoals naar elkaar luisteren, samen spelen en onderdeel zijn van een groep. In de cursus ‘Samen Muziek Maken’ ervaren de kinderen hoe leuk het is om deel uit te maken van een echt orkest!

Samenwerking met verenigingen in de buurt

 

Nieuwe Veste en de FBVVB hebben samen gezocht naar nieuwe lesvormen om zoveel mogelijk kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met muziek. Dit resulteerde in een nieuwe cursus ‘Samen Muziek Maken’. Deze cursus is het vervolg op de cursus ‘Blaasmuziek is Cool’ die Nieuwe Veste in samenwerking met diverse basisscholen en lokale muziekverenigingen, onder schooltijd op school aanbiedt. Op deze manier ontstaat er een doorlopend aanbod op het gebied van muziekonderwijs dichtbij de kinderen in de buurt waarin zowel de basisscholen, muziekverenigingen en Nieuwe Veste met elkaar samenwerken.

 

‘Samen Muziek Maken’ gaat in Ulvenhout op Kbs de Rosmolen van start voor kinderen van groepen 5 en 6. Als deze pilot een succes is, zullen er meerdere wijken en dorpen in Breda volgen. De cursus bestaat uit 16 lessen op school na schooltijd en wordt voor een aantrekkelijk tarief aangeboden. De muziekverenigingen uit de buurt zorgen ervoor dat er instrumenten beschikbaar worden gesteld. Ter afsluiting wordt een scholenconcert verzorgd.