Vacatures

 

zoekt een ervaren directeur voor een taakomvang van 0,6 wtf.
(NB: Een benoeming van 0,8 fte in combinatie met lesgevende taken in de organisatorische eenheid behoort eventueel tot de mogelijkheden).

Kbs de Weerijs is een kleurrijke school in het hart van Breda waar kinderen van diverse achtergronden onderwijs volgen. Het team werkt er graag voor en met deze kinderen en hun ouders.

Wij zoeken een sterke, ervaren en daadkrachtige leider die binding en affiniteit heeft met de doelgroep. Het team heeft daar de volgende omschrijving aan gegeven;

We zoeken een leider met ervaring die:

  • Inspireert, innoveert, motiveert en relativeert;
  • Hoge en realistische verwachtingen heeft van kinderen, ouders en het team;
  • Ouders ziet als een partij waarmee we het onderwijs samen vorm dienen te geven en rekening houdt met diversiteit;
  • Flexibel en kordaat kan inspelen op onverwachte situaties binnen de school;
  • Zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk is voor de leerlingen, de ouders en het team;
  • Kan omgaan met de diverse populatie van leerlingen, ouders en leerkrachten en deze ook kan samenbrengen;
  • Mogelijkheden ziet om een school met een dalend leerlingaantal om te zetten naar een groeiende organisatie;
  • Kansen ziet om het meest positieve uit leerlingen en leerkrachten te halen;
  • Constructief kan samenwerken in de organisatorische eenheid van de school.

Voor meer informatie klik: hier

Solliciteren
De functie is ingeschaald in salarisschaal DB. Vragen over de vacature en sollicitaties kunt u richten aan: anouk.keetels@inos.nl.
Informatie over de school is terug te vinden op http://www.deweerijs.nl/.

Graag ontvangen we de reacties uiterlijk: 18 december 2017. De selectiegesprekken vinden plaats op 10 januari (middag) en 11 januari (ochtend), het gesprek met de benoemingsadviescommissie zal de week erna gepland worden.