Vacatures

Directeur Kbs Jacinta (0,8 wtf)

Voor Kbs Jacinta zoeken we (nog steeds) vanaf het nieuwe schooljaar een enthousiaste en innovatieve directeur die op basis van onze vernieuwde besturingsfilosofie ook tevens voorzittend directeur van de organisatorische eenheid Jacinta – Burchtgaarde – Rosmolen is.

Kbs Jacinta is een basisschool met ongeveer 355 leerlingen, heeft een zelfverant­woordelijk team van bijna 30 medewerkers en werkt met kwaliteitskringen. Kbs Jacinta is onderdeel van stichting INOS waarbij in totaal 28 scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs zijn aangesloten. Het College van Bestuur (CvB) draagt als bevoegd gezag zorg voor het integraal management van de stichting. Onderdeel van de besturingsfilosofie van INOS is dat elke school een eigen directeur heeft, die integraal verantwoordelijk is voor zijn of haar school. Daarnaast maakt elke school deel uit van een organisatorische eenheid, bestaande uit meerdere scholen, waarvoor een voorzittend directeur eindverantwoordelijk is. De locatiedirecteur is lid van het managementteam van de organisatorische eenheid. De voorzittend directeuren participeren tevens in het managementoverleg van de stichting.

Klik hier voor de volledige omschrijving.
Reacties kunnen tot 13 september naar jeroen.koers@inos.nl

Concern controller (1,0 wtf)

De concern controller is gepositioneerd onder het lid van het College van Bestuur en ondersteunt het CvB en de directeuren op het gebied van Planning & Control en Programma- en subsidiemanagement en geeft leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering. Deze afdeling, bestaande uit 16 medewerkers (12 FTE), is onderverdeeld in de werkgebieden: financiële en personele administratie, Servicedesk ICT, Facilitair, Huisvesting en Beleid & Advies.
Klik hier voor de vacature omschrijving. Er geldt in verband met de zomervakantie een verlengde reactietermijn.
Sollicitaties zijn daarom welkom tot 6 september 2017. We streven er naar om in die week ook de
selectiegesprekken te plannen (afhankelijk van de beschikbaarheid van de sollicitanten).
Stuur uw reactie naar: jeroen.koers@inos.nl. Voor specifieke vragen over de vacature kunt u  terecht bij Jeroen Koers via 076-5611688.

Beleidsadviseur P&O (0,6 wtf)

De beleidsadviseur P&O is gepositioneerd onder de concern controller in het werkgebied Beleid en Advies binnen de afdeling bedrijfsvoering. De volledige afdeling bedrijfsvoering is onderverdeeld in de werkgebieden: financiële en personele administratie, Servicedesk ICT, Facilitair, Huisvesting en Beleid & Advies. Klik hier voor de vacature omschrijving. Er geldt in verband met de zomervakantie een verlengde reactietermijn. Sollicitaties zijn daarom welkom tot 6 september 2017. We streven er naar om in die week ook de selectiegesprekken te plannen (afhankelijk van de beschikbaarheid van de sollicitanten).
Stuur uw reactie naar: jeroen.koers@inos.nl. Voor specifieke vragen over de vacature kunt u terecht bij Jeroen Koers via 076-5611688.

Orthopedagoog/psycholoog (wtf 0,8000)

De orthopedagoog ontwikkelt en stuurt het beleid met betrekking tot plaatsing van leerlingen, verricht psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek gericht op verantwoord onderwijs aan de leerlingen van de school, begeleidt leerlingen op het gebied van sociaal-emotioneel en gedragsmatig functioneren en neemt deel aan professionalisering. Als orthopedagoog ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de groeidocumenten en het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaringen bij het SWV. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor de coördinatie en ontwikkeling van de leerlingenzorg.

Klik hier voor de volledige omschrijving van deze vacature. Reacties voor 20 augustus 2017 aan Etske.Lauwerijssen@inos.nl

Directeur Kbs de Driezwing (0,6 -0,8 wtf)

Voor Kbs de Driezwing zoeken we vanaf het nieuwe schooljaar een daadkrachtige locatiedirecteur.

Kbs de Driezwing heeft ongeveer 230 leerlingen en een team van circa 20 medewerkers. De school staat in de wijk Haagse Beemden en heeft een mooie diversiteit aan leerlingen. De Driezwing heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in haar onderwijskundige visie en haar beleid rondom zorg en onderscheidt zich als IPC- en LIST- school.
Kbs De Driezwing is onderdeel van stichting INOS waarbij in totaal 28 scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs zijn aangesloten. Het College van Bestuur (CvB) draagt als bevoegd gezag zorg voor het integraal management van de stichting. Onderdeel van de besturingsfilosofie van INOS is dat elke school een eigen directeur heeft, die integraal verantwoordelijk is voor zijn of haar school. Daarnaast maakt elke school deel uit van een organisatorische eenheid, bestaande uit meerdere scholen, waarvoor een voorzittend directeur eindverantwoordelijk is. De locatiedirecteur is lid van het managementteam van de organisatorische eenheid. De voorzittend directeuren participeren tevens in het managementoverleg van de stichting.

Klik hier voor de volledige omschrijving.
Reacties kunnen tot 28 augustus naar jeroen.koers@inos.nl