Strategie & beleid

Strategisch beleidsplan

INOS heeft haar missie, visie, ambities en strategie vastgelegd in een strategisch beleidsplan met als titel ‘INOS geeft je ontwikkeling kleur’. Onderstaande film vat het plan samen in 7 minuten.